Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Promovendus van het Groningen Centre of Energy Law Hannah Muller LL.M geeft een lezing bij het ministerie van EZ

29 oktober 2014

Op 14 oktober j.l. heeft de PhD onderzoekster van het Groningen Centre of Energy Law Hannah Muller een lunchlezing gegeven bij het ministerie van Economische Zaken, DG Energie, Telecom en Mededinging omtrent “Een grensoverschrijdend net op zee: Juridische belemmeringen en mogelijke oplossingen”.

De vraag hoe de geproduceerde elektriciteit het best naar land kan worden gebracht wordt steeds relevanter naarmate het aantal windmolenparken op zee toeneemt. Naar het huidige rechtssysteem worden windmolenparken individueel aangesloten, maar de behoefte aan de grensoverschrijdende verbinding zal toenemen. De meest efficiënte manier zou zijn om een grensoverschrijdend elektriciteitsnet op zee aan te leggen. Om dit de verwezenlijken moeten er echter nog veel juridische belemmeringen worden weggenomen.

Tijdens deze lezing heeft Hannah Müller naast de Nederlandse situatie, ook de Europese context en de wettelijke regimes in de andere omringende Noordzeelanden toegelicht. Afsluitend heeft de onderzoekster de juridische veranderingen gepresenteerd die nodig zijn op nationaal en Europees niveau.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws