Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Hans Vedder bij expertmeeting ministerie VWS over juridisch raamwerk organisatie ambulancesector

12 september 2014

Hans Vedder, hoogleraar Economisch Recht, was op uitnodiging van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag aanwezig bij een expertmeeting waar het juridisch raamwerk voor de toekomstige organisatie van de ambulancesector werd vastgesteld.

De huidige Tijdelijke wet ambulancezorg loopt in 2018 af, zodat het noodzakelijk is op korte termijn te komen met een nieuwe organisatie van de sector die een hoog niveau van volksgezondheid garandeert en tegemoet komt aan de politieke wensen van de kamer, de belangen van de sector en verenigbaar is met recht van de Europese Unie.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:17 juli 2023 08:55

Meer nieuws