Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Handhaving van Onderop, onderzoek naar handhavingsinstrumenten in de sociale zekerheid

11 september 2014

Naleving van de regels op het gebied van sociale zekerheid en werk is belangrijk voor een economisch krachtig en sociaal Nederland met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt?

Binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen is een interdisciplinaire onderzoeksgroep gevormd die onderzoek verricht naar handhavingsinstrumenten in de sociale zekerheid. Vandaag is de website Handhaving van Onderop gelanceerd.

In dit project bekijken de onderzoekers verschillende handhavingsinstrumenten, analyseren de effecten van deze instrumenten en ontwikkelen een model voor effectief handhaven. Anders dan in veel andere onderzoeken, kijken ze hierbij niet vanuit het perspectief van de overheid, maar vanuit het perspectief van de burger.

Rijksuniversiteit Groningen i.s.m. Instituut Gak

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. De onderzoekers maken deel uit van het onderzoeksprogramma Public Trust & Public Law aan het Groningen Centre for Law & Governance, een samenwerkingsverband tussen juristen, bestuurskundigen en rechtssociologen.

Het onderzoeksproject loopt van 2014 tot 2018 en wordt gefinancierd door Instituut Gak.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:18 maart 2020 14:05

Meer nieuws