Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Beau Barvelink wint Prof. Mr. N.J.P. Giltay Veth scriptieprijs 2014

20 november 2014

Rechtenstudente Beau Barvelink mocht op 20 november de door de Vereniging voor Sport en Recht uitgereikte Prof. Mr. N.J.P. Giltay Veth scriptieprijs 2014 in ontvangst nemen voor haar scriptie: 'Hippische' aansprakelijkheid op het verkeerde been? Een verkenning van het aansprakelijkheidsparcours bij door paarden toegebrachte schade.

De vereniging reikt jaarlijks een prijs uit voor belangwekkende scripties van rechtswetenschappelijke aard op het gebied van sport en recht. Beau Barvelink heeft onderzoek gedaan naar de aansprakelijkheid bij door paarden toegebrachte schade.

Het juryrapport luidt aldus: 'Beau Barvelink heeft een origineel onderwerp ter hand genomen en in de uitwerking van dat onderwerp naar een grote mate van volledigheid gestreefd. Uit alles blijkt dat Beau Barvelink een grote persoonlijke betrokkenheid bij haar onderwerp heeft. Dat blijkt niet alleen uit de wijze waarop het eigen paard van Beau Barvelink als stijlfiguur door de scriptie draaft, maar ook uit de betrokken wijze waarop aan het scriptie-onderwerp invulling en uitwerking is gegeven. De scriptie is duidelijk met volle ziel en zaligheid geschreven. Beau Barvelink geeft een mooie overzichtstentoonstelling van de rechtspraak die ten aanzien van het scriptie-onderwerp aan snee is. De scriptie is vlot geschreven, maakt in alle opzichten een zeer verzorgde indruk en weet op treffende wijze een goede balans te vinden tussen de theorie en de praktijk.

In de scriptie wordt de lezer meegenomen in de historische evolutie van de aansprakelijkheid voor dieren. In verschillende hoofdstukken wordt voorts aandacht besteed aan de aansprakelijkheid van de bezitter van een dier, de aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker en wat de rol is van eigen schuld. Een separaat hoofdstuk wordt gewijd aan in de praktijk voorkomende exoneratieclausules, het praktisch effect daarvan en de wenselijkheid van het beschikken over een goede verzekeringspolis. Beau Barvelink laat niet na bij de diverse door haar gesignaleerde dilemma's een eigen mening naar voren te brengen.'


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws