Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidActueelPromoties Rechtsgeleerdheid

Het Surinaams gezondheidsrecht in ontwikkelingsperspectief

Promotie:Mw. M.M. (Muriel) Poepon
Wanneer:24 januari 2019
Aanvang:14:30
Promotors:prof. mr. dr. L.J.A. (Leo) Damen, prof. mr. dr. B.C.A. (Brigit) Toebes
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Rechtsgeleerdheid
Het Surinaams gezondheidsrecht in ontwikkelingsperspectief

Weinig aandacht voor gezondheidsrecht in Surinaamse wetgeving

Muriel Poepon geeft met haar promotieonderzoek inzicht in de bestuursrechtelijke kant van het Surinaamse gezondheidsrecht en de bevordering van de toegankelijkheid van de gezondheidswetgeving. Het blijkt dat de Surinaamse overheid, die door middel van wetgeving optreedt, niet altijd beschikt over adequate strafrechtelijke en bestuursrechtelijke instrumenten om zowel de gezondheid van de burgers te beschermen als beschikbaarheid, toegankelijkheid, aanvaardbaarheid en kwaliteit van de gezondheidszorg dan wel de bescherming van de volksgezondheid te waarborgen. Er zijn flink wat gebreken, aldus Poepon.

Bij de ordening, structurering, regulering en bescherming in het gezondheidsrecht vervult de overheid een belangrijke rol. Binnen het gezondheidsrecht is wetgeving van groot belang. Zij kent aan de overheid bevoegdheden, rechten, plichten en taken toe om de beschikbaarheid, toegankelijkheid, aanvaardbaarheid en kwaliteit van de gezondheidszorg te waarborgen alsmede de gezondheid van burgers te beschermen en bevorderen. Veel gezondheidsrechtelijke onderwerpen zijn via het bestuursrecht gereguleerd. Daarbij kan worden gedacht aan de toelating tot enkele medische beroepen en de toelating tot de uitoefening van de huisartspraktijk. Maar ook de wijze waarop geneesmiddelen worden toegelaten, patiënten zijn verzekerd, veilig voedsel wordt gegarandeerd, de besmetting met ziekten van dier op mens, de besmetting van mens op mens en de bescherming van derden tegen schade door gebruik van tabak worden genormeerd. Hieraan en aan wat het gezondheidsrecht zou kunnen omvatten, heeft de Surinaamse juridische doctrine weinig of geen aandacht besteed.

Muriel Poepon levert met haar promotieonderzoek een bijdrage aan het inzicht in de bestuursrechtelijke kant van het Surinaamse gezondheidsrecht en aan de bevordering van de toegankelijkheid van de gezondheidswetgeving. Een groot deel van de gezondheidsrechtelijke onderwerpen komt aan bod door de relevante wetten te belichten en te toetsen aan onder meer de normen van het internationaal gegarandeerde recht op gezondheid, de kwaliteitseisen van wetgeving, en bestuursrechtelijke eisen zoals die inzake rechtsbescherming en handhaving. Daarnaast is nagegaan welke rechtsbeginselen relevant zijn voor de gezondheidswetten. Ook is de werking in de praktijk van veel gezondheidswetten in beeld gekomen.