Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidActueelPromoties Rechtsgeleerdheid

Energy and carbon markets

Empirical law and economics studies
Promotie:Dhr. M.A.P. (Thijs) Jong
Wanneer:12 februari 2018
Aanvang:16:15
Promotor:prof. dr. O. (Oscar) Couwenberg
Copromotor:prof. dr. E. (Edwin) Woerdman
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Rechtsgeleerdheid
Energy and carbon markets

De economische gevolgen van de regelgeving van energie- en CO2-markten

Thijs Jong analyseerde voor zijn promotie de economische gevolgen van de regelgeving van energie- en CO2-markten in de EU. Hij heeft in drie EU-brede empirische studies hypotheses getest die afgeleid zijn uit de rechtseconomie, in het bijzonder de eigendomsrechtentheorie. Jong concludeert dat aandeelhouders het Europese emissierechtensysteem (het ‘EU ETS’) als een beperking op vervuiling waarderen. Hij stelt voor dat de CO2-markt vaker signalen moet ontvangen over de schaarste in het EU ETS. Dit is mogelijk door bedrijven vaker hun emissierechten in te laten leveren.

Daarnaast constateert Jong dat hoewel grote bedrijven beter in staat zijn om binnen bedrijfsgrenzen hun emissierechtengebruik te optimaliseren, ze juist intensiever gebruikmaken van de CO2-markt dan kleine bedrijven. Deze bevinding bekrachtigt dat voor deze bedrijven het EU ETS kostenbesparingen heeft gerealiseerd. Ten slotte blijkt dat de wettelijke bevoegdheden van Nationale Regulerende Instanties niet eenduidig op één lijn liggen met de beleidsdoelstellingen op de energiemarkten waar ze toezicht op houden. Aanbevolen is een gewijzigde inzet van deze bevoegdheden voor deze beleidsdoelstellingen, en een evenwichtigere verdeling van de zwaarte van deze bevoegdheden.

Jong bespreekt ook het EU ETS register, hetgeen tevens de voornaamste databron is voor de eerste twee empirische studies. Hij benadrukt de onderdelen die de registerdata niet consistent of onvolledig beschikbaar maken en de onderdelen die een eenduidige identificatie verhinderden van de bedrijven die uiteindelijk eigenaar zijn van deze EU emissierechten. Jong doet aanbevelingen om de structuur van het EU ETS register te verbeteren.