Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive

IVO Najaarscongres 2020

Vanaf:vr 20-11-2020
Tot en met:za 21-11-2020
Waar:PATHÉ GRONINGEN, Ged. Zuiderdiep 78, 9711 HR Groningen

Het Instituut voor Ondernemingsrecht Groningen/Rotterdam organiseert samen met het Juridisch Postacademisch Onderwijs Groningen een tweejaarlijks najaarscongres.

Eerder lieten wij weten dat in verband met de COVID-19 pandemie het tweejaarlijkse IVO-congres in Groningen niet op de geplande data in 2020 kan doorgaan. Wij spraken toen de hoop uit dat het congres in juni 2021 alsnog zou kunnen plaatsvinden. De huidige anderhalvemetersamenleving en de onzekere ontwikkelingen inzake het coronavirus hebben ons echter doen besluiten het IVO-congres ook in juni 2021 geen doorgang te laten vinden.

Wij willen graag vasthouden aan de huidige opzet van het congres waarbij wij een groot aantal ondernemingsrecht-juristen uit het gehele land in Groningen verwelkomen om het congres bij te wonen en tijdens het gezamenlijke diner en daarbuiten bij te praten. Gelet op de tweejaarlijkse cyclus waarin het IVO-congres wordt gehouden, spreken wij de hoop uit u in november 2022 weer in Groningen te mogen verwelkomen.

Voor nu hopen wij dat u in goede gezondheid bent en blijft.

Namens de leiding van het Instituut voor Ondernemingsrecht,

Hylda Boschma
Loes Lennarts
Hanny Schutte-Veenstra
Jan Berend Wezeman