Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive

Symposium: Sancties in het consumentenrecht, effectief, proportioneel én afschrikwekkend?

Wanneer:vr 06-09-2019 12:00 - 17:00
Waar:Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Prinsessegracht 23, 2514 AP, Den Haag

Op vrijdag 6 september organiseert Charlotte Pavillon in het KIVI in Den Haag een symposium over sancties in het consumentenrecht. Tijdens dit symposium wordt stilgestaan bij de vraag wat sancties evenredig, proportioneel en afschrikwekkend maakt en belangrijker, hoe rechter en toezichthouder hier tegenaan kijken. Hierbij wordt aangesloten op empirisch onderzoek dat is verricht met steun van de Gratama Stichting.

Sancties

Misleidende reclames, agressieve incassopraktijken, onredelijke garantieregelingen die het recht op vervanging op reparatie van de consument inperken: Bedrijven die zich schuldig maken aan deze oneerlijke handelspraktijken of contractsvoorwaarden hangen sancties boven het hoofd. Die sancties zijn ofwel bestuursrechtelijk ofwel privaatrechtelijk van aard. Welke sanctie wordt opgelegd, is afhankelijk van wie tegen de overtreding optreedt: de ACM (bestuursrecht) of de consument zelf, als individu of als collectief (privaatrecht). Van strafrechtelijke sancties is in het Nederlands consumentenrecht geen sprake.

Effectief, proportioneel en afschrikwekkend

De regels die bescherming bieden tegen oneerlijke praktijken en voorwaarden zijn van Europese afkomst. Hoewel het aan de lidstaten is om (nationale) sancties op oneerlijke praktijken en voorwaarden te ontwerpen, wordt vanuit de EU een drietal randvoorwaarden gesteld. Zo moeten sancties voldoende effectief zijn en een einde maken aan de overtreding. Daarnaast moeten sancties afschrikwekkend zijn en nieuwe overtredingen voorkomen. Tot slot moeten sancties evenredig zijn: zij mogen niet verdergaan dan nodig, gelet op hun effectieve en preventieve werking.

Tijdens dit symposium wordt stilgestaan bij de vraag wat sancties evenredig, proportioneel en afschrikwekkend maakt en belangrijker, hoe rechter en toezichthouder hier tegenaan kijken. Hierbij wordt aangesloten op empirisch onderzoek dat is verricht met steun van de Gratama Stichting.

Programma

Bekijk het programma.

Sprekers

  • prof. mr. drs. C.M.D.S. Pavillon (RUG)
  • mr. J.M.L. van Duin (UvA)
  • mr. C. Keja (Rechtbank Amsterdam)
  • drs. M. De Bloois (ACM)
  • mr. L. Franssen (ACM)
  • mr. M.M. Sluijters - van der Stoel (ACM, Europese Commissie)

Inschrijven

Inschrijven kan via prino rug.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Lunch en aansluitende borrel zijn inbegrepen.