Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive

NILG jaarcongres 2019: Het probleemoplossend vermogen van het rechtssysteem

Wanneer:vr 01-11-2019
Waar:West-Indisch Huis, Herenmarkt 99, 1013 EC Amsterdam

Het probleemoplossend vermogen van het rechtssysteem

Op nagenoeg alle rechtsgebieden vinden innovatieve ontwikkelingen plaats in het voorkomen, hanteren, en oplossen van problemen en conflicten. In Nederland en andere hoogontwikkelde rechtstelsels tekent zich in dit opzicht een geleidelijke transformatie af, waarvan de omvang niet altijd even eenvoudig waarneembaar is, omdat zij zich voltrekt binnen uiteenlopende maatschappelijke sectoren en schuilgaat onder uiteenlopende benamingen en labels. Het gaat hier om inhoudelijk verwante ontwikkelingen zowel binnen als buiten de overheidsrechtspraak.

Ga voor uitgebreide informatie naar de website van het Netherlands Institute for Law and Governance.