Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive

Symposium ‘PRE-PACKXIT - werknemersbescherming en herstructurering post-Estro’

Wanneer:vr 22-09-2017 12:30 - 17:00
Waar:Van Swinderen Huys, Oude Boteringestraat 19, 9712 GC Groningen

Op 22 juni 2017 heeft het Europese Hof van Justitie beslist dat de regels voor de overgang van ondernemingen van toepassing zijn op de overdracht van een onderneming vanuit een faillissement dat is voorafgegaan door een zogenoemde ‘pre-pack’ (FNV/Smallsteps, C-126/16; ECLI:EU:C:2017:489). Dit arrest van het Europese Hof heeft grote gevolgen voor de Nederlandse rechtspraktijk. De wetgever zal zich moeten beraden op het lot van de Wet Continuïteit Ondernemingen I (‘WCO I’), die een wettelijke basis voor de pre-pack beoogt te bieden. De praktijk – (insolventie)rechters, curatoren, adviseurs van overnamekandidaten en arbeidsrechtjuristen – moet zich op de nieuwe werkelijkheid instellen.

Het arrest FNV/Smallsteps roept veel vragen op:

  • wat zijn de gevolgen voor de tientallen doorstarts na een pre-pack uit het verleden;
  • is de werknemersbescherming met dit arrest gediend of is dat slechts schijn;
  • is de WCO I te redden;
  • moeten we het plan om de pre-pack wettelijk te regelen laten varen, zoals in België is geschied;
  • komen niet ook herstructureringen vanuit een niet ‘ge-pre-packt’ maar wel voorbereid (‘technisch’) faillissement in gevaar;
  • zijn er nog voldoende mogelijkheden voor een herstructurering, met behoud van (delen van) de onderneming en werkgelegenheid;
  • moeten we niet naar een nieuw model van herstructureringen, dat efficiëntie en effectiviteit combineert met een adequate bescherming voor werknemers?

Deze kwesties zullen op 22 september worden belicht door een keur aan prominente sprekers. Na iedere inleiding (met reactie van een referent) is er ruime gelegenheid voor discussie.

FNV/Smallsteps: reden voor pre-pack-paniek of grote stap in de goede richting? Discussieer mee op 22 september in Groningen!