Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive

Symposium Simon van der Aa: 'De problematiek rondom verwarde personen: de ketenpartners in beeld'

Wanneer:di 24-05-2016 13:00 - 17:00
Waar:Louiss XV, Oude Kijk in Het Jatstraat 47, 9712 EC Groningen

''Politie, Openbaar Ministerie en de geestelijke gezondheidszorg falen bij de inschatting van het gevaar dat verwarde mensen kunnen vormen voor de maatschappij.'' Althans, zo stelt het onderzoeksrapport van de Commissie Hoekstra, dat werd geschreven naar aanleiding van de zaak Bart van U.

Bart van U. beroofde in 2014 zijn zus en oud-minister Els Borst van het leven: een tragische zaak die de problematiek rondom verwarde personen illustreert en vraagt om een andere aanpak van verwarde personen die een mogelijk gevaar vormen voor hun omgeving. Deze aanpak bestaat volgens minister Schippers uit een betere samenwerking op lokaal niveau, waarbij preventie en voegsignalering escalatie moeten voorkomen. Het zou mogelijk moeten zijn mensen langer te observeren, ook wanneer er geen acuut gevaar bestaat.

Welke haken en ogen zitten er aan deze voorgenomen wetgeving? Wanneer mag je iemand opsluiten? Staan gemeenten en justitie inderdaad met lege handen zolang er geen strafbaar feit is gepleegd? En wat kunnen de geestelijke gezondheidszorg en andere zorginstellingen in deze situatie betekenen?

Deze en andere vragen zullen aan de orde komen tijdens het symposium van Simon van der Aa, dat zich dit jaar begeeft op het snijvlak van strafrecht en psychiatrie. Verschillende ketenpartners komen deze middag hun ervaringen en kennis met ons delen. Zet daarom 24 mei in je agenda en meld je snel aan!

Niet-leden kunnen zich inschrijven door een mailtje te sturen naar congres simonvanderaa.nl. De kosten voor hen bedragen 3 euro. Leden van Simon van der Aa en de vakgroep kunnen het symposium gratis bezoeken. Aanmelden voor leden kan via de website.

Heel graag tot dan!
poster symposium simon van der aa