Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive

Lutje PJG-symposium: Verwarring

Wanneer:vr 04-11-2016 13:00 - 18:00
Waar:Senaatszaal, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Lutje JPG

In november 2015 bestond het Lutje PJG 60 jaar. Bij dit 12de lustrum staan wij stil met een symposium. Het thema luidt “Verwarring”. Verwarring als een toestand van de geest waarmee vele mensen wel eens, of meerdere keren, heftiger of minder heftig, worden geconfronteerd.

Maar, wat is ‘verwarring’ eigenlijk en wanneer is het een probleem?

Graag nodigen we u uit over dit thema mee te denken met de sprekers, en wel op de voor ‘het Lutje’ kenmerkende wijze: vanuit de vraag en niet zozeer vanuit het antwoord.

Indeling van de middag

 • 13:00 uur: ontvangst in de Senaatszaal van de Rijksuniversiteit Groningen en welkomstwoord
 • 13:30 – 15.15 sprekers en ruimte voor discussie
 • 15.15 – 15.45 koffie- en theepauze
 • 15.45 – 17:45 sprekers en ruimte voor discussie gevolgd door een afsluitend woord
 • 17:45 uur:  borrel, eveneens in het Academiegebouw
 • 19.00 uur diner voor de deelnemers Lutje PJG en hun partners, en voor de genodigden

Sprekers

 • Prof. dr. A.W.M. Mooij,  emeritus hoogleraar psychiatrische aspecten van de rechtspraktijk (met name forensische psychiatrie) UU en RUG
 • Mevrouw drs. C.F. Mooij, psychiater en geneesheer-directeur Lentis, Groningen
 • Drs. T.M.J. Huygen, psychiater Duurzaam Verblijf GGZ Drenthe
 • Mr. dr. W.J.A.M. Dijkers, oud-vicepresident Rechtbank Noord Nederland
 • Prof . dr. A.J.M. Loonen, hoogleraar farmacotherapie RUG
 • Prof. mr. G. Knigge, em. hoogleraar straf(proces)recht RUG, advocaat-generaal bij de Hoge Raad

Dagvoorzitter is mr. M.J.F. van der Wolf, universitair docent straf(proces)recht en forensische psychiatrie aan de EUR

Aanmelden

Email naar: lutjesymposium2016@gmail.com

Entree

De entree bedraagt 25 euro. U wordt verzocht het bedrag over te maken op IBAN NL73 ABNA 0426 2802 96 onder vermelding van  ‘SYMPOSIUM LUTJE PJG 2016’. In verband met het beperkte aantal plaatsen zullen wij de plaats(en) alleen voor u reserveren indien het bedrag op 28 oktober 2016 door ons is ontvangen.