Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidCongressen, symposia, lezingenArchief

H.J. Scheltema-symposium over Byzantijns Recht (23-24 juni 2014)

Vanaf:ma 23-06-2014 11:00
Tot en met:di 24-06-2014 17:00
Waar:Senaatskamer (Academiegebouw, Rijksuniversiteit Groningen), Broerstraat 5, Groningen

Thema: Byzantijns Recht

Op 24 juni 2014 zal prof. Giuseppe Falcone zijn plechtige rede houden ter ere van de aan hem gegunde H.J. Scheltema-leerstoel voor Byzantijns Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voorafgaand aan dit heuglijke feit organiseert de sectie Rechtsgeschiedenis in samenwerking met de Universiteit van Palermo (Italië) een symposium over Byzantijns Recht. Dit symposium zal gehouden worden op maandag 23 en dinsdag 24 juni 2014 te Groningen in de Senaatskamer (Academiegebouw), Broerstraat 5.

Tijdens het symposium worden de resultaten gepresenteerd van twee jaar intensieve samenwerking tussen Groningen en Palermo in het kader van de H.J.Scheltema-leerstoel. Een ieder met interesse in Byzantijns Recht is van harte welkom om het symposium bij te wonen. Het voorlopige programma vindt u hierna.

De resultaten zullen ook gepubliceerd worden in de aflevering van het tijdschrift Subseciva Groningana die in juni 2014 zal verschijnen.

Registratie & Kosten

Om u aan te melden voor het symposium kunt u contact opnemen met de sectie Rechtsgeschiedenis via e-mail: rechtsgeschiedenis@rug.nl.

De registratie is open tot 10 juni 2014. Er zijn aan het symposium geen kosten verbonden.

Programma

Tijdens het symposium zullen Nederlandse en Italiaanse rechtshistorici over het Byzantijnse recht spreken. De voorlopige lijst met sprekers en hun onderwerp vindt u hierna. Het symposium gaat vooraf aan de inaugurele rede van Prof. Falcone ter ere van zijn bekleding met de H.J. Scheltema-leerstoel voor Byzantijns Recht.

Het programma:

Maandag, 23 juni

11.00

Welkomstwoord door de decaan van de Rechtenfaculteit

11.15-12.00

Jan H.A.Lokin,

The first constitution of the Codex Justinianus

12.00-12.45

Salvatore Sciortino (Univ. Palermo),

Thalelaios' translations  and the first draft of the commentary on the
Codex Iustinianus

12.45-14.30

lunch au frais des participants

14.30-15.15

Tom van Bochove,

Preluding the Basilica, but how?

15.15-16.00

Francesca Terranova (Univ. Palermo),

The ὅρος ἤτοι ἐτυμολογία of testamentum and the problem of
sources in the Paraphrase of Theophilus

16.00-16.45

Bernard H. Stolte,

Graeca Pandectarum in Basilicis

16.45-17.00

Presentatie van Subseciva Groningana IX aan Professor Nicolaas van der Wal

19.00

Receptie met aansluitend diner in Huis Groenestein
voor genodigden

Dinsdag , 24 juni

11.00-11.45

Daphne Penna,

Hagiotheodorites the last antecessor? Some remarks on one of the ‘new’ Basilica scholiasts

11.45-12.30

Stefania Scarcella (Univ. Messina)

The personality of Theophilus and the influence of his previous professional experiences on the Paraphrase

12.30- 14.00

lunch au frais des participants

14.00-14.45

Frits Brandsma,

Subsecivum Groninganum

14.45- 15.15

Korte excursie naar het huis van Prof. H.J. Scheltema, Hoge der A 8

16.15-17.00

Giuseppe Falcone,

Rede: The ‘mysterious’ beauty of Laws

17.00-18.30

Receptie in de Martinikerk, Grote Markt

19.00

Afscheidsdiner in de Martinikerk, Grote Markt
voor genodigden

Overnachten in Groningen

Voor wie in Groningen wil overnachten: u kunt bij het secretariaat van de sectie Rechtsgeschiedenis een lijstje met hotels en telefoonnummers opvragen die zich op loopafstand van het Academiegebouw bevinden: rechtsgeschiedenis@rug.nl.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de zogenaamde Groninger School voor Byzantijns Recht, haar onderzoek(ers), haar internationale samenwerkingspartners en de H.J. Scheltema-leerstoel, zie de webpagina "The Groningen School of Byzantine Law"(Engelstalig).

Voor meer informatie over ander, niet-Byzantijns gerelateerd onderzoek dat door de sectie Rechtsgeschiedenis wordt verricht, zie de sectiepagina.

Voor overige informatie, gelieve contact op te nemen met de sectie Rechtsgeschiedenis via e-mail: rechtsgeschiedenis@rug.nl.