Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive 7de Gronings Letselschadecongres 'Derdenschade'

7de Gronings Letselschadecongres: ‘Derdenschade’ met bijzondere aandacht voor het in mei 2014 verschenen Wetsvoorstel zorg- en affectieschade

Wanneer:ma 06-10-2014 10:30 - 16:15
Waar:Rijksuniversiteit Groningen, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, 9712 CP Groningen

Op 6 oktober 2014 organiseert de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht samen met de afdeling Juridisch Contractonderwijs van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen het zevende Gronings Letselschadecongres. Zoals gebruikelijk staat op het congres een niet uitgekristalliseerd privaatrechtelijk onderwerp met betrekking tot letselschade centraal. Dit jaar is het thema 'Derdenschade'.

Als iemand letsel oploopt door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, wordt veelal niet alleen dit slachtoffer benadeeld, maar ook diens 'omgeving'. Ook ingeval van overlijden zijn er dikwijls derden die schade lijden. De rechtspositie van deze naasten en nabestaanden verdient afzonderlijke aandacht. Het huidige schadevergoedingsrecht biedt slechts beperkte mogelijkheden voor compensatie. Na een mislukte poging in 2010, onderneemt de wetgever nu een nieuwe poging om de positie van 'derden' te versterken. In mei 2014 zag het wetsvoorstel zorg- en affectieschade het licht.

Op het congres wordt aandacht besteed aan de (on)mogelijkheden van het huidige vergoedingssysteem. Vanzelfsprekend komen ook de met het nieuwe wetsvoorstel beoogde wijzigingen ruim aan bod. Tijdens het congres is ook dit jaar weer voldoende ruimte voor uw inbreng en debat.

Kijk hier voor meer informatie zoals programma en aanmelding.