Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidCongressen, symposia, lezingenArchief7de Gronings Letselschadecongres 'Derdenschade'

Congresprogramma

7e Gronings Letselschadecongres
Thema: ‘Derdenschade’
met bijzondere aandacht voor het in mei 2014 verschenen
Wetsvoorstel zorg- en affectieschade

Datum: Maandag 6 oktober 2014
Tijd: Aanvang 10.30 uur/einde omstreeks 16.15 uur
Plaats: Rijksuniversiteit Groningen, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, 9712 CP Groningen

Programma

10.00 - 10.30 Ontvangst en koffie

10.30 - 10.45 Opening door dagvoorzitter prof. mr. F.T. Oldenhuis, universitair hoofddocent vakgroep Privaatrecht en Notarieel recht; tevens bijzonder hoogleraar religie en recht Rijksuniversiteit Groningen                 

10.45 - 11.30 H et huidige systeem, de knelpunten en een stap voorwaarts: vergoeding van zorgschade mr. dr. R. Rijnhout, universitair docent Universiteit Utrecht

11.30 - 11.45  Pauze

11.45 - 12.30 Vergoeding van affectieschade: een nieuwe poging prof. mr. A.J. Verheij, hoogleraar privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen

12.30 - 12.45 Gelegenheid voor het stellen van vragen  

12.45 - 14.00  Lunch

14.00 - 14.45 Het perspectief van de benadeelde prof. mr. S.D. Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht Erasmus Universiteit Rotterdam

14.45 - 15 .00  Pauze

15.00 - 15.45 Het perspectief van de rechter mr. A. Hammerstein, raadsheer in buitengewone dienst bij de Hoge Raad der Nederlanden, aangewezen als waarnemend advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

15.45 - 16.15  Debat

16.15 Afsluiting; aansluitend borrel

Verdere informatie

Dit Congres wordt georganiseerd door de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht en Juridisch Contractonderwijs van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen

De kosten van het congres, inclusief congresmap, lunch, borrel en overige consumpties bedragen:

  • Advocatuur/Rechterlijke Macht: € 295,-
  • Studenten: € 45,- *
  • Overigen: € 225,-

Alle deelnemers ontvangen de na het congres te verschijnen congresbundel! (wordt nagezonden)

Opleidingspunten:

NOvA: 4 punten PO
RM: 4 PE-uren
NIVRE: 20 punt

Annulering kan kosteloos tot vier weken voor aanvang van de congresdatum.

*Studenten die de congresbundel wensen te ontvangen gelieve contact op te nemen met Juridisch Contractonderwijs, mr. Ineke Groefsema, tel. 050 363 5748 of pao@rug.nl

Laatst gewijzigd:26 oktober 2015 15:30