Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive

Symposium Regulering openbare orde door private partijen, 20 april 2012

Waar liggen de grenzen?

Datum:   20 april 2012
Plaats:    Initium, Vrije Universiteit Amsterdam
Tijd:       13.00 uur ontvangst

Privaatrechtelijke sancties als het stadion- en vervoersverbod, de winkel- en horecaontzegging en de huisuitzetting spelen bij de handhaving van de (openbare) orde een steeds belangrijkere rol. De ernst en lengte van de sancties liegen er niet om; bovendien kunnen ze veel gemakkelijker worden opgelegd dan de publiekrechtelijke equivalenten omdat ze niet aan strenge procedurele en materiële eisen zijn onderworpen. Waar liggen de uiterste grenzen van deze vormen van regulering? Het symposium wordt georganiseerd door de Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen in het kader van het Netherlands Institute of Law and Governance.

Programma
13.00 Ontvangst met koffie & thee
13.15 Opening, prof. mr. A.E. Schilder, hoogleraar staats- en bestuursrecht VU (dagvoorzitter)
13.30 KNVB en voetbalvandalisme, prof. mr. J.G. Brouwer, hoogleraar openbare orderecht RUG
14.30 Corporaties en woonoverlast, mr. M. Vols, promovendus RUG
15.15 Pauze
15.30 Winkeleigenaren, horeca uitbaters en overlast, mw. mr. A.E. van Rooij, promovenda VU
16.15 Afsluitende beschouwing, prof. mr. C.E.C. Jansen, hoogleraar privaatrecht VU
Aansluitend borrel


Locatie
Initium 3B-45 & 3B-59
Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1077, 1081 HV Amsterdam
Bekijk de wegwijzer


Aanmelding
Graag aanmelden door een e-mail te sturen naar: secretariaat.3eEtage.rch vu.nl

Laatst gewijzigd:30 juni 2023 12:00