Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive

NILG-jaarcongres 2012: De governance-dimensie van enkele deelgebieden van het recht, 21 november 2012

Op woensdag 21 november 2012 organiseert het Netherlands Institute for Law & Governance (NILG) zijn vierde jaarcongres. Het vindt plaats in de Eenhoorn, te Amersfoort. De voorgaande congressen hebben law and governance als innovatieve en geïntegreerde benadering van rechtsgeleerd onderzoek centraal gesteld. Dit jaar laten zes onderzoeksgroepen van het NILG zien hoe zij deze benadering toepassen op hun deelgebied van het recht.


Aanvang: 09.30 (registratie 09.00)
Afsluiting: 17.00

Onderwerp

De rode draad van het congres is dat een governance-benadering van het recht dwingt tot onderzoeksvragen die discipline-overstijgend zijn en zich niet beperken tot de bestudering van het recht als zodanig. Aandacht is er ook voor beleid, belangen en sociale effecten van het recht. De traditionele juridische analyse wordt verrijkt met een sociologisch, politicologisch, en economisch perspectief zodat het recht in zijn brede maatschappelijke context onderzocht kan worden.

Keynotes

Keynotes worden verzorgd door een drietal vooraanstaande sprekers:

Prof. dr. Paul Schnabel, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Prof. mr. Michiel Scheltema, oud-voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en oud-hoogleraar bestuursrecht (RUG)
Prof.mr.dr. Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap (RUG)
Prof.mr. Jon Schilder
, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht (VU)

Parallelsessies

Tijdens een tweetal parallelsessies komen de nodige sprekers aan het woord. In deze parallelsessies presenteren zes focusgroepen van het NILG de governance-dimensie van een hun respectievelijke onderzoeksgebieden. Ze hebben alle hun parallelsessie zo vormgegeven dat die goed past bij hun deelonderwerp en onderzoeksactiviteiten. De deelprogramma’s van de parallelsessies vindt u via de onderstaande links:

1. Openbare orde & veiligheid
2. Sociale markten
3. Familie & recht
4. Vastgoed, omgeving & recht
5. Schaarse rechten
6. Normalisatie, accreditatie & certificering

Actueel programma

Wegens grote belangstelling is per 11 november besloten een actualiteiten-keynote in te voegen in het programma met als onderwerp ‘De governance-dimensie van de wietpas . Professoren Brouwer en Schilder gaan daarin onder andere in op de vraag in hoeverre de Aanwijzing Opiumwet op gespannen voet staat met legaliteitsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel, zoals dat is neergelegd in art. 1 Grondwet en de Algemene wet gelijke behandeling. Ook bezien zij in hoeverre de burgemeester met de Aanwijzing nog ruimte houdt een eigen gedoogbeleid te voeren. Lees hier een uitgebreidere beschrijving van dit programma-onderdeel (pdf).

Download of bekijk hier het (aangepaste) programma (pdf).

Inschrijving

U kunt zich tot 15 november inschrijven voor het congres, door middel van het online inschrijfformulier.

Routebeschrijving

U kunt hier een routebeschrijving vinden.

Laatst gewijzigd:02 augustus 2023 10:42