Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive IVO najaarscongres 2012

IVO najaarscongres 2012: Ondernemingsrecht in tijden van crisis, 9-10 november 2012

Het najaarscongres georganiseerd door het Instituut voor Ondernemingsrecht, in samenwerking met Juridische Contractonderwijs Groningen, vond plaats op 9 en 10 november 2012 en had als titel: 'Ondernemingsrecht in tijden van crisis'.

De wereldwijde financiële crisis heeft grote invloed op de omstandigheden waarin ondernemingen opereren. Vraagstukken op het terrein van governance, verantwoording en aansprakelijkheid zijn actueler dan ooit. De crisis heeft uiteraard ook invloed op het nationale en internationale ondernemingsrecht. Tijdens dit congres kwamen enkele implicaties daarvan aan bod, met bijzondere aandacht voor de crisisbestendigheid van onze rechtsvormen (o.a. de ‘Flex-BV’ en de vennootschappen uit het Caribisch deel van ons Koninkrijk), voor Corporate Governance (o.a. EU Groenboek, riskmanagement en gedragscodes) en voor meer financiële thema’s (jaarrekeningenrecht, Interventiewet, AIFM-richtlijn voor alternatieve beleggingsinstellingen). Het congres werd afgesloten met enkele voordrachten over sanctionering, aansprakelijkheid, litigation en rechtsvinding.

In het menu links vind u het programma en de presentaties die gegeven zijn door de verschillende sprekers.

Laatst gewijzigd:28 mei 2019 16:34