Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive

NILG-jaarcongres 2010: Het publieke van het privaatrecht, 9 november 2010

Hoe regulering van publieke belangen het privaatrecht beïnvloedt

Op dinsdag 9 november 2010 organiseert het Netherlands Institute for Law and Governance haar tweede jaarcongres. Het thema van het congres is de betekenis van publieke belangen voor privaatrechtelijke verhoudingen. Het gaat dan in het bijzonder om invloed die via overheidsregulering op die verhoudingen wordt uitgeoefend. Die beïnvloeding stelt zowel privatisten als publiekrechtjusristen voor grote uitdagingen. Dat geldt zowel voor de privaatrechtelijke (zelf)regulering als handhaving van die verhoudingen.

De kern van het congres bestaat uit een aantal parallelsessies. Tijdens deze parallelsessies zullen onderzoekers van het NILG laten zien welke betekenis de regulering van publieke belangen op een aantal maatschappelijke deelterreinen en probleemvelden heeft voor belangrijke onderdelen van het privaatrecht, te weten het personen- en familierecht, het ondernemingsrecht, het goederen- en insolventierecht, het contractenrecht en het aansprakelijkheidsrecht.

Na afloop van de parallelsessies zal tijdens een afsluitende paneldiscussie van gedachten worden gewisseld over de hierboven geformuleerde uitdagingen waarvoor privatisten zich gesteld zien.

Bekijk het congresprogramma (NILG.nl).

Bekijk een overzicht van de sprekers (NILG.nl).

Ga naar het aanmeldingsformulier (NILG.nl).

Datum:                   Dinsdag 9 november 2010

Aanvang:               12.00 uur

Afsluiting:               17.30 uur, met aansluitend een borrel

Locatie:                  Auditorium Vrije Universiteit te Amsterdam

Prijs:                       € 100,- voor deelnemers uit de rechtspraktijk
                              €   50,- voor deelnemers uit de wetenschap
                              €   25,- voor studenten

Laatst gewijzigd:30 juni 2023 12:02