Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidCareers Services LawCareers Services Law / studentenStageZelfanalyseWat wil ik en wat vind ik belangrijkPersoonlijke doelstellingen

Schets je doelstellingen

Bedenk wat jouw doelstellingen zijn. Je doelstellingen kunnen betrekking hebben op je kennis, houding, vaardigheden en inzicht. Probeer je doelen zo concreet mogelijk te formuleren:

  • Specifiek: wat, wie, waarom
  • Meetbaar: wat moet er zijn als het doel bereikt is? Hoe kun je dat meten?
  • Acceptabel: is het doel acceptabel?
  • Realistisch: is het doel haalbaar? Een te moeilijk doel kun je opsplitsen in kleinere subdoelen. Het behalen van deze subdoelen geeft je zelfvertrouwen en kan je motiveren!
  • Tijdgebonden: wanneer is het doel bereikt?

Deze manier van doelen stellen geeft duidelijk aan wat je wilt bereiken en stuurt je gedrag. Bedenk hierbij dat er meerdere wegen naar Rome leiden.

Je kunt via verschillende routes je droombaan bereiken; het lopen van een stage kan een mogelijke eerste stap zijn van een route in de richting van jouw ideaal.

Om meer uit je stage te halen, is het van belang dat je bij je zelf nagaat waar je je stage precies voor wilt gebruiken. Wil je het gebruiken om je te oriënteren? Of juist om jezelf te ontwikkelen en te werken aan je employability? Of ben je aan het einde van je studie en zie je je stage als een mogelijkheid om je te laten zien als een geschikte toekomstige werknemer? Vaak heeft de fase waarin je stage gaat lopen (bachelor of master) invloed op jouw behoeften: een stage in de bachelor zal vaker gebruikt worden als oriëntatie dan in de masterfase. Echter: stage kan te allen tijde gebruikt worden om dingen te leren en te onderzoeken!

Nu je duidelijk voor ogen hebt wat je wensen zijn voor de toekomst, kun je gaan nadenken over hoe je dit gaat bereiken.

Bekijk je wensen die je hiervoor bij het onderdeel Werk hebt geformuleerd.

a.   Wat is er voor nodig om deze functie te kunnen uitvoeren? Wat moet je kunnen, hebben, doen, zijn?
b.   Probeer voor elk criterium dat je zojuist hebt gedefinieerd, na te gaan hoe je daar (nu al) aan kan gaan werken.
c.   Past een stage in dit actieplan?

Je kunt via verschillende routes je droombaan bereiken; het lopen van een stage kan een mogelijke eerste stap zijn van een route in de richting van jouw ideaal.

Laatst gewijzigd:07 juni 2016 13:07
printView this page in: English