Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidCareers Services LawCareers Services Law / studentenStageExploratie

Nederland of buitenland

Stagelopen in het buitenland kan waardevol zijn voor je toekomst:  naast het feit dat een succesvolle internationale stage goed op je cv staat en goed is voor je carrièreperspectief, geeft het ook een stimulans aan je persoonlijke ontwikkeling!

De voordelen van het opdoen van internationale werkervaring op een rijtje:

  1. Je leert vraagstukken vanuit een andere context en visie te benaderen;
    Werkgevers hechten veel waarde aan werknemers met internationale ervaring opgedaan via studie of stage. Uit dit onderzoek blijkt dat afgestudeerden met internationale ervaring het op de arbeidsmarkt beter doen en minder kans hebben op langdurige werkloosheid dan afgestudeerden zonder internationale ervaring (European Commission, 2014). Met buitenlandervaring laat je zien dat je nieuwsgierig, gemotiveerd en communicatief vaardig bent, dat je uitdagingen aangaat en aanpassingsvermogen hebt binnen een multiculturele omgeving.
  2. Je bouwt een internationaal netwerk op. Je ontmoet veel mensen, zowel binnen als buiten de organisatie, en doet contacten op die je referenties kunnen geven en van belang kunnen zijn in je verdere carrière. Wellicht kom je er tijdens je stage achter dat je heel geschikt bent voor het werken in een andere cultuur en bieden je internationale connecties je de mogelijkheid om in het buitenland je carrière op te starten. Daarnaast houd je vaak aan een buitenland avontuur nieuwe vrienden over, die ook nog eens als logeeradres kunnen dienen als je op vakantie gaat.
  3. Je ontwikkelt jezelf. Daarbij moet je niet alleen denken aan het opdoen van vakkennis en het ontwikkelen van competenties binnen de organisatie, maar ook daarbuiten. Omdat je niet kunt terugvallen op je familie of vrienden, leer je zelfstandig te functioneren in een andere cultuur: je leert geduldig en flexibel te zijn, je breidt je talenkennis uit, je krijgt te maken met situaties die jouw manier van denken uitdagen waardoor je bredere denkpatronen leert te ontwikkelen en problemen creatief leert op te lossen, je leert praktische en sociale vaardigheden en je ontwikkelt door dit alles zelfvertrouwen.
  4. Je ziet wat van de wereld: je maakt kennis met een (geheel) nieuwe cultuur.

In je overweging dien je echter met een aantal zaken rekening te houden. Een buitenlandse stage vergt veel meer voorbereiding dan een stage in Nederland. Naast het regelen van praktische zaken als reisdocumenten, geschikte huisvesting, financiën, (aanvullende) verzekeringen en werkvergunningen, moet je ook in ogenschouw nemen dat een stageplek in het buitenland moeilijker is te vinden. Ook moet je bedacht zijn op de extra kosten die een stage in het buitenland met zich mee kan brengen. Begin op tijd met je te oriënteren op al deze zaken! Daarnaast moet je niet vergeten de buitenlandse stage bij je opleiding te melden, zonder de erkenning van de buitenlandse stage door je opleiding kan de stage niet meetellen voor je curriculum.

De voordelen van een stage in Nederland
De voordelen van een stage in Nederland

Studenten met een buitenlandse nationaliteit (met name uit niet-EU landen) moeten bij het regelen van een stageplaats ook rekening houden met mogelijke immigratieprocedures. Nadere informatie daarover kan worden verkregen via International Service Desk (ISD).  De ISD is gevestigd in het Academiegebouw, het hoofdgebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. De medewerkers van de ISD zijn gespecialiseerd in Nederlandse immigratieprocedures. Zij zijn verantwoordelijk voor de visa- en verblijfsvergunningaanvragen en de werkvergunningsaanvragen van aankomende en huidige internationale studenten, gastonderzoekers en werknemers van de Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:12 oktober 2018 12:46
printView this page in: English