Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidCareers Services LawCareers Services Law / studentenStageActieStageplaats

Interne en externe stage

Bij het zoeken naar een stage is het van belang te bedenken dat er onderscheid gemaakt wordt tussen interne en externe stages.

Interne stage

De interne stage is een onderzoeks- of onderwijsstage bij een vakgroep aan de Rijksuniversiteit Groningen. De interne stage dient een oriëntatie in te houden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek dan wel onderwijs. De werkzaamheden moeten minstens op gelijk niveau staan met werkzaamheden die verricht moeten worden in rechtswinkels en dergelijke.

Externe stage


De externe stage moet een oriëntatie op de beroepspraktijk mogelijk maken, door middel van eigen onderzoek naar aanleiding van juridisch relevante problemen die bij de stageverlenende instantie aan de orde zijn. De externe stage sluit aan bij één van de opleidingen/afstudeerrichtingen of vindt plaats door het verrichten van activiteiten bij één van de hierna genoemde goedgekeurde juridische instellingen:de Rechtswinkel Groningen, het Juridisch Spreekuur, de kinderen- en jongerenrechtswinkel, de belastingrechtswinkel, het Kamerbewonersadviesbureau en het SOG rechtsbureau.

Als je ongeveer weet wat je wilt en kunt, dan kun je je oriënteren  op een stageplaats. De volgende punten zijn van belang bij het oriënteren op een stageplaats:

  • Bewuste keuze: die maak je door zelfonderzoek en oriëntatie te doen naar de diverse mogelijkheden
  • Goede begeleiding op de stageplaats en bij de faculteit door de stagecoördinatoren
  • Goede afspraken met de stageplaats over de te lopen stage (stageovereenkomst)

Voor wie zich uitgebreider wil oriënteren is er door Esther Haag een geschikt boek geschreven:  Stagelopen in stappen, Esther Haag; uitgeverij Boom Lemma; ISBN 978-90-5931-616-4. Dit boek is geschreven voor studenten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Het boek behandelt alle stappen die je kan doorlopen wanneer je op zoek gaat naar een stage binnen je opleiding. Het boek begint bij het oriënteren op wat je graag wilt en de voorwaarden die de opleiding stelt. Daarna komen het zoeken naar een stageverlenende organisatie, het solliciteren en het regelen van beurzen, contracten en visa voor de stage aan bod. Het boek eindigt met de stap van het afronden van de stage met een stageverslag, en de uiteindelijke beoordeling. Alle vragen die studenten gedurende hun zoektocht hebben, komen in het boek aan bod. Er is een bijbehorende website die dient als ondersteuning van het boek. Op deze website staat extra materiaal dat gebruikt kan worden bij het zoeken en regelen van een stage. Je vindt er een voorbeeld van een sollicitatiebrief en een CV. De Engelstalige versie van het boek van Esther Haag is getiteld Internship Guide: Work Placements Step by Step; uitg. Eleven International Publishing; ISBN 978-94-9094-788-0.

Laatst gewijzigd:12 oktober 2018 10:15
printView this page in: English