Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidCareers Services LawCareers Services Law / studentenStageActie

Financiering

Bij het plannen van een stage hoort ook het nadenken over de financiële kant van het stage lopen. Als je stage gaat lopen, moet je rekening houden met extra kosten voor reizen, woonruimte en dergelijke. In het buitenland telt dat des te meer, omdat er dan ook nog kosten bij kunnen komen voor visa, extra verzekeringen en eventueel vereiste vaccinaties. In de eerste plaats kun je bekijken in hoeverre de organisatie of het bedrijf waar je stage gaat lopen bepaalde kosten vergoed. Voor zover die vergoedingen niet kostendekkend zijn, kun je de mogelijkheid van een beurs of andere vergoedingsregelingen onderzoeken.

Voor buitenlandse stages geldt een bijzondere regeling. De faculteit Rechtsgeleerdheid heeft géén Erasmusbeurzen voor stages. Op deze pagina is een overzicht te zien van de mogelijke beurzen die je kan aanvragen. Voor beurzen voor de VS is deze informatie zie: www.fulbright.nl.

Daarnaast kun je op onderstaande sites beurzen vinden:

Het is belangrijk dat je op tijd begint met het uitzoeken van de mogelijkheid tot het krijgen van een beurs. Veel deadlines voor het aanvragen van een beurs liggen ver voor je daadwerkelijke verblijf in het buitenland. Daarnaast is het verstandig om bij meerdere beurzen tegelijk aanvragen te doen. Je maakt het meeste kans wanneer je aanvraag bij de genoemde doelgroep van de beurs aansluit.

In uitzonderlijke gevallen, als geen andere fondsen kunnen worden aangesproken en de kosten niet redelijkerwijze zelf te dragen zijn, kan met een gemotiveerd verzoek via de facultaire stagecoördinator een beroep worden gedaan op de ‘Fund International Office’ van de faculteit.

www
Laatst gewijzigd:06 juli 2018 09:56
printView this page in: English