Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidCareers Services LawCareers Services Law / studenten

Competenties

.

De juiste opleiding en goede cijfers zijn natuurlijk belangrijke voorwaarden voor het vinden van een leuke en uitdagende baan. Sommige banen vragen specifieke competenties. Dit kan per beroep verschillen. Denk na wat deze zijn voor het beroep dat jij wilt uitoefenen en zorg dat je die ontwikkelt. Naast deze voorwaarden staan 'algemene competenties' echter ook steeds hoger op het verlanglijstje van werkgevers. Daarom informeren we je graag over de competenties die voor jou belangrijk zijn en de manier waarop je hier, al tijdens je studie, aan kunt werken. Zo zorg je er zelf voor dat jij straks de perfecte kandidaat bent. Ontplooi daarom naast je studie activiteiten waarbij de volgende zaken aan de orde komen:


.

Communicatie en interpersoonlijke vaardigheden

Organisaties willen medewerkers die goede interpersoonlijke vaardigheden bezitten en zowel mondeling als schriftelijk kunnen communiceren om uit te leggen, te analyseren en te overtuigen.

 • Communicatie
 • Emotionele intelligentie: het verplaatsen in de situatie van anderen
 • Diversiteit erkennen: open staan voor verschillen
 • Diversiteit waarderen: verschillen positief benutten


.

Samenwerken

Bij samenwerken gaat het niet alleen om het goed functioneren in een team, maar ook om het inspelen en benutten van kennis en kunde van anderen zodat het resultaat voor de cliënt uiteindelijk beter wordt. Voorwaarden voor goed samenwerken zijn:

 • Kennis borgen: je expertise in kaart brengen
 • Kennis delen: je expertise delen met anderen
 • Meedenken: ideeën aandragen
 • Samen denken: samen ideeën aanbrengen (co-creatie)
 • Verantwoordelijk zijn: het opnemen voor de organisatie
 • Betrokken zijn: je identificeren met de organisatie

.

Zelfmanagement en een leven lang leren vaardigheden

Denk hierbij aan: flexibel zijn, bereid om verantwoordelijkheid te nemen en om eigen prestaties te verbeteren op basis van feedback en reflectie.

 • Leergierig zijn: openstaan om te groeien en weten wat daarvoor nodig is
 • Zelfsturend zijn: je leren zelf te sturen
 • Leiderschap tonen: laat zien dat je kan motiveren, beïnvloeden en organiseren

.

Plannings- en organisatievaardigheden

Dit zijn vaardigheden die laten zien dat je goed kunt plannen en organiseren om lange termijn doelstellingen of een bepaalde deadline te bereiken. Dit kan onder meer door: budgettering, time management, multitasking en het behalen van doelen. Denk aan:

 • Actief zijn: focus op wat moet gebeuren
 • Proactief zijn: focus op wat zal komen
 • Tijdmanagement: stel prioriteiten en geef aan welke taken je wel of niet kan uitvoeren binnen de beschikbare tijd
 • Projectmanagement: maak een projectschema en speel in op ontwikkelingen

.

Initiatief nemen

Bij initiatief nemen gaat het om het vermogen om feiten en situaties te analyseren en zelfstandig creatieve oplossingen te bedenken. Denk aan:

 • Initiatief nemen: inspelen op de situatie
 • Initiatief geven en nemen: samen inspelen op de situatie
 • Verandering erkennen: om kunnen gaan met verandering
 • Verandering waarderen: veranderingen waarmaken

.

Interculturele competenties

Het vermogen om op een effectieve en gepaste manier om te gaan en te communiceren met mensen uit andere culturen en in verschillende culturele omgevingen. Denk aan:

 • Kennis van andere culturen
 • Talenkennis

.

Ondernemersvaardigheden

Vaardigheden vanuit andere disciplines dan het recht kunnen ook bijdragen aan vernieuwende uitkomsten:

 • Technologie (IT skills): Niet alleen speelt technologie een steeds grotere rol binnen juridische zaken, maar ook in je werkomgeving. Steeds meer organisaties zien het belang van werkondersteunende technologie.
 • Financiële kennis: Veel zaken draaien uiteindelijk om geld. Basiskennis van boekhouding, belastingen en andere financiële zaken kan daarom van pas komen.
 • Commercieel bewustzijn: alle werkgevers - inclusief non-profit - hebben medewerkers nodig die de belangrijkste factoren die voor succes in een onderneming zorgen begrijpen (o.a. ook het belang van innovatie, klanttevredenheid en klantenbinding).
Laatst gewijzigd:07 december 2017 10:07
printView this page in: English