Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Careers Services Law Career opportunities Beroepsmogelijkheden in Nederland

Adviseur Europees Energiebeleid - Daniel Wegen

Daniel Wegen
Daniel Wegen

Mijn naam is Daniel Wegen. Ik ben 30 jaar oud en inmiddels ruim 4 jaar geleden afgestudeerd in Groningen. Ik woon momenteel in Utrecht en werk bij Shell in Den Haag, maar zowel woon als werkplek zijn in de laatste jaren regelmatig veranderd, recentelijk heb ik een project van 6 maanden in Irak gedaan.

Wat heeft u gestudeerd?

Ik ben aan de RUG begonnen als student Internationale Betrekkingen. Terwijl ik met mijn master bezig was heb ik een schakelprogramma kunnen volgen om toegelaten te worden tot de master Europees en Internationaal Recht. IB/IO is een zeer brede studie en het leek mij leuk en nuttig om mij verder te verdiepen in de juridische kant van internationale betrekkingen. Dit was tevens een goed excuus om de overstap naar het werkzame leven nog even uit te stellen.

Een deel van de vakken die ik heb gekozen hadden te maken met mijn specialisatie in IB/IO, politieke economie en met name de interactie tussen de publieke sector en multinationale ondernemingen. Denk hierbij aan Recht van de WTO, Mededingingsrecht, en Europees Milieurecht.

"Neem vooral anderen serieus en jezelf iets minder"

Verder heb ik uit interesse enkele vakken gevolgd op gebied van veiligheid en mensenrechten. Uiteindelijk heb ik een gecombineerde scriptie geschreven voor rechten en IB/IO over de rol van niet-statelijke actoren in het tot stand brengen van regulering in de diamant- en houtindustrie.

Wat heeft u naast uw studie gedaan?

Tijdens mijn studie ben ik met name actief geweest binnen de studentenvereniging Ichthus, waar ik allerlei commissiewerk deed en ook voorzitter was. Het voorzitterschap was misschien wel de meest leerzame ervaring van mijn studententijd, waar ik ook in mijn werkzame leven veel profijt van heb gehad. Het vermogen om dingen samen met, en vooral ook via anderen, gedaan te krijgen in plaats van alles zelf te doen, was een waardevolle les.

Tijdens mijn masterfase heb ik ook een aantal stages gedaan, bij Buitenlandse Zaken (Adviesraad Internationale Vraagstukken) en bij The Hague Institute for the Internationalisation of Law (HiiL). Na mijn afstuderen was ik tijdelijk medewerker van een Tweede Kamerlid van de ChristenUnie. Het voordeel van het werken in een kleine fractie is dat ik de volledige breedte van het parlementaire werk kon ervaren en veel eigen verantwoordelijkheden had.

Wat houdt uw huidige werk in? Welke competenties zijn het meest belangrijk in deze baan?

In mijn huidige baan ben ik adviseur op het gebied van Europees energiebeleid, met name op gebied van gas en vloeibaar gas (LNG). Deze functie heeft twee dimensies, het adviseren van interne business onderdelen over politieke- en beleidsontwikkelingen, en andersom vertalen wij de belangen van de gas business naar beleidsmakers en belangenvertegenwoordigers. Dagelijkse werkzaamheden binnen deze functie verschillen behoorlijk, varierend van analyseren van beleidstukken en wetenschappelijke analyses, het ontwikkelen van beleidsposities en schrijven van aanbevelingen, tot het voeren van gesprekken met ‘stakeholders’. Een belangrijke competentie is het vermogen om complexiteit te reduceren tot concrete en relevante punten. Dit behelst niet alleen analytische vaardigheden maar ook, doorgaans nog belangrijker, het vermogen om de posities en drijfveren van andere partijen te begrijpen.

Ik heb ook voordeel van de concrete kennis die ik in mijn studies rechten en IB/IO heb opgedaan over de Europese instellingen, zowel de formele juridische en de informele politieke processen die een rol spelen.

Hoe bent u op die plek gekomen? Hoe ziet uw loopbaan eruit?

Met de verschillende stages die ik had gedaan had ik na mijn afstuderen een indruk van het werken bij de overheid, een academische instelling en in de politieke context, maar ik had geen eenduidige carrièredoelstelling. Ik was bijna aangenomen voor een promotieonderzoek in Leuven maar toen ik de laatste selectieronde niet doorkwam heb ik gesolliciteerd op het Rijkstraineeship en het Shell Graduate Programma. Ik koos uiteindelijk voor Shell omdat ik graag in de private sector sector ervaring op wilde doen, en om mij verder te verdiepen in de energiesector. Energie is vanuit zowel een maatschappelijk als internationaal politiek-rechtelijk perspectief een van de meest relevante thema’s van deze tijd en heeft een enorme invloed op de ontwikkeling van vele landen, en op de betrekkingen tussen deze landen. (Voor geinteresseerden: een zeer goede beschrijving van de rol van olie in de 20e eeuw is het boek “The Quest” van Daniel Yergin.)

Het Graduate Programme in Shell is vergelijkbaar met een traineeship. Je doet 2 á 3 banen van elk 12-18 maanden, waarbij je uitdagende projecten te doen krijgt en intensief wordt begeleid, getraind en gecoacht. Leren door te doen staat hierbij centraal en vanaf de eerste dag krijg je echte verantwoordelijkheden. Zo was ik binnen een paar maanden al verantwoordelijk voor contractonderhandelingen met leveranciers, en ben ik recentelijk uitgezonden naar Irak waar ik een opleidingsprogramma voor werknemers van lokale bedrijven mocht opzetten.

Inmiddels heb ik het Graduate Programme afgesloten en ben ik doorgestroomd naar mijn huidige baan, die een goede combinatie van beleidsmatig en commercieel werk bevat. Het principe binnen Shell is dat je elke 3-4 jaar doorstroomd naar een nieuwe functie, dit betekent dat je je kunt blijven ontwikkelen en ook nieuwe richtingen zou kunnen inslaan. Je weet dus nooit zeker waar je wellicht nog eens terecht zou kunnen komen. Ik vermoed dat ik mijn volgende positie wederom zal zoeken op de raakvlakken van de private en publieke belangen.

Heeft u loopbaantips voor onze studenten?

Dit is erg persoonlijk, maar een paar tips uit mijn ervaring tot nu toe zouden zijn: maak duidelijke keuzes over wat je wel/niet doet en waarom, probeer zo concreet mogelijke ervaringen/competenties/resultaten te bereiken, praat veel met anderen om je horizon te blijven verbreden, probeer korte termijn doelstellingen te formuleren die je ‘profiel’ op lange termijn ondersteunen. Tenslotte, neem vooral anderen serieus en jezelf iets minder, en creëer ruimte in je agenda voor creativiteit en reflectie.

Laatst gewijzigd:20 maart 2020 09:19