Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Careers Services Law Career opportunities

BAANBREAKING de Podcast

In BAANBREAKING de Podcast gaat José van der Veen, beleidsmedewerker beroepenveld van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen in gesprek met alumni. Zij vertellen over hun werk en de weg ernaartoe.

Je kunt de podcast hier vinden.

Laatst gewijzigd:25 mei 2021 13:29