Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Careers Services Law Careers Services Law for companies Stageplaats aanbieden

Onze studenten in Nederlandstalige studies

Banner

Studenten van de Faculteit Rechtsgeleerdheid beschikken over gedegen kennis en diepgaand inzicht in het positieve recht en de systematiek hiervan. Ze zijn goed in het zelfstandig herkennen van juridische problemen, deze te formuleren en op te lossen. Op alle aspecten van het recht kunnen zij kritisch reflecteren.

Onze studenten hebben geleerd om het recht niet als een gegeven te beschouwen maar steeds in het oog te houden wat de functie is van het recht in de bredere context van maatschappelijke, bestuurlijke en economische verhoudingen. Ook hebben onze studenten besef van de internationale omgeving waarin juristen werken en begrijpen zij de rechtsorde die in toenemende mate uit meerdere lagen bestaat en de wisselwerking tussen deze lagen. Ze kennen de Europeesrechtelijke kaders die een steeds grotere invloed op het Nederlandse recht hebben.

Van onze studenten mag u verwachten dat zij diagnoses stellen van problemen en daarbij rekening houden met verschillende en steeds veranderende contexten en achtergronden die van belang zijn. Ze zijn getraind in het schrijven van stukken en in het geven van presentaties.

Vooral mag u verwachten dat u een gemotiveerde professional in huis haalt die u met actuele juridische kennis en inzicht van dienst kan zijn.

Laatst gewijzigd:23 juni 2017 10:57