Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of LawCareers Services LawCareers Services Law for companiesStageplaats aanbieden

Stageplaats Rechten

Banner

Zoekt u een stagiaire?

Heeft u een juridische onderzoeksvraag of ondersteuning nodig bij de uitvoering van juridische (project)werkzaamheden? Onze studenten kunnen u met hun actuele kennis goed van dienst zijn. Daarnaast biedt een stage de ideale mogelijkheid om uw organisatie als toekomstige werkgever onder de aandacht te brengen en kunt u kennismaken met uw toekomstige werknemers.

Uw stage aanmelden

Heeft u een stageplaats beschikbaar voor een student Rechtsgeleerdheid? U kunt u stage aanmelden bij mw. mr. J. van der Veen. Vanuit Careers Services Law zorgen wij ervoor dat de stage wordt aangemeld in onze stage- en vacaturedatabase en tevens per e-mail wordt verstuurd naar studenten die zich voor deze service hebben aangemeld.

Wanneer komt uw stageplaats in aanmerking?

Om ervoor te zorgen dat zowel u als onze studenten het maximale uit hun stage halen, vragen wij u het volgende:

  • Uw stageplaats geeft onze studenten ruimschoots de kans zich op academisch niveau te oriënteren op de beroepspraktijk door middel van eigen onderzoek naar aanleiding van juridische, beleidskundige of bestuurskundige relevante problemen.
  • De werkzaamheden van de stagiair sluiten aan bij onze opleidingen.
  • U heeft een stagementor (jurist of andere academisch geschoolde bestuurs- of beleidskundige afhankelijk van de aard van de stage) aangesteld die verantwoordelijk is voor de begeleiding van de stagiair. Vanuit de faculteit is een stagecoördinator aangesteld die uw contactpersoon is en zorgt voor de docentbegeleiding van de stagiair.
  • De stage heeft een minimale omvang van 160 uren, exclusief het schrijven van het verslag. Een aaneengesloten periode van vier weken van 40 uur heeft de voorkeur, maar in onderling overleg kan daarvan worden afgeweken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het aanbieden van een stageplaats? Kijk dan in de brochure voor stageverlenende instanties en ons stagereglement.

Heeft uw kantoor of organisatie interesse om geselecteerde studenten te ontvangen voor een langere stage? Kijk dan naar de mogelijkheden die Careers Services Law daartoe biedt.

Laatst gewijzigd:25 september 2019 10:56
printView this page in: English