Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of LawCareers Services LawCareers Services Law voor bedrijven en organisaties

Careers Services Law voor bedrijven en organisaties

Bent u benieuwd wat de Faculteit Rechtsgeleerdheid voor u als organisatie, instelling, bedrijf of alumnus kan betekenen? Bent u bijvoorbeeld op zoek naar een stagiair? Heeft u een praktijkcase die u aan onze studenten wilt voorleggen? Wilt u uw kennis delen via een gastcollege, bijdragen aan een congres of wilt u mentor zijn? Voor deze, en vele andere mogelijkheden, kunt u contact opnemen met Careers Services Law.

Careers Services Law ondersteunt studenten van de Faculteit Rechtsgeleerdheid op het gebied van stages, loopbaanvragen en de ontwikkeling van vaardigheden. Zo bereiden we onze studenten zo goed mogelijk voor op de praktijk.