Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media

Paulien de Winter: 'Streng WW-regime is gericht op 10 procent die fraudeert'

10 juli 2019
Paulien de Winter, MSc

Wie een WW-uitkering ontvangt van het UWV of bijstand krijgt van de gemeente, wordt onderworpen aan een streng regime van plichten. Politici hebben strikte regels opgesteld om fraude tegen te gaan. Maar leidt die strenge aanpak ook tot brave burgers? Rechtssocioloog Paulien de Winter deed vier jaar promotieonderzoek naar de handhavingspraktijk bij het UWV en de sociale diensten. 'Het UWV is veel in de media en kampt met een streng en rigide imago. Maar mijn ervaring is dat de mensen die er werken graag hun best doen voor de burger. Ze beseffen goed dat mensen een uitkering of hulp nodig hebben', aldus De Winter in de Volkskrant. Donderdag 11 juli verdedigt ze haar proefschrift aan de Rijksuniversiteit Groningen.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws