Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Gijsbert Vonk: 'Uiteindelijk worden wel je voorzieningen afgenomen en is de rechter je grote bondgenoot'

18 mei 2019
Prof. Gijsbert Vonk

Het klonk als een heel goed verhaal. Mensen met een beperking helpen, zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen. Een gezelschapshond, aangepast vervoer, extra handen in de huishouding. Wie hulp nodig heeft kan sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) terecht bij de gemeente. Het doel is meer maatwerk en betere zorg voor de burger. Maar werkt de wet? Gijsbert Vonk, hoogleraar sociale zekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, zegt in Argos: 'Er was sprake van een grote bezuinigingsoperatie en het voorzieningenniveau werd omlaaggeschroefd.' Zijn bijdrage begin t op ca. 36.00.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:08 april 2021 09:17

Meer nieuws