Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Gijsbert Vonk: 'Twijfel of de lokale democratie wat betreft de Wmo goed werkt'

22 mei 2019
Prof. Gijsbert Vonk

Hulp en zorg die via de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt geregeld, verschilt per gemeente. En als je postcode bepaalt dat je geen hulpmiddel of voorziening krijgt, neemt de druk op mantelzorg ook nog toe. ‘Maatwerk’ was het toverwoord van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die in 2015 werd ingevoerd. Onder deze wet vallen onder meer huishoudelijke hulp, individuele begeleiding dagbesteding, hulpmiddelen zoals rolstoelen, woningaanpassingen en ook vervoer. De uitvoering werd gedecentraliseerd naar de gemeenten. Gijsbert Vonk, hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, twijfelt of de lokale democratie wat betreft de Wmo goed werkt. ‘Gemeenten zijn geneigd om een deel van de eigen verantwoordelijkheid te lozen naar zorgaanbieders, waardoor de burger in feite te maken krijgt met een private partij in plaats van met de overheid’, stelt hij in De Groene Amsterdammer.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws