Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Gijsbert Vonk: 'Gemeenten lozen een deel van de eigen verantwoordelijkheid naar zorgaanbieders'

18 mei 2019
Prof. Gijsbert Vonk

Burgers die naar de rechter stappen in een conflict met hun gemeente over hulp en ondersteuning voor ouderen of mensen met een chronische ziekte, krijgen vaak gelijk. Ruim 40 procent van de vonnissen in rechtszaken over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) viel uit in het voordeel van de burger. Gijsbert Vonk, hoogleraar sociale zekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, betwijfelt of de lokale democratie in Wmo-kwesties goed werkt. Dat burgers veel rechtszaken winnen, verbaast Vonk niet. 'Gemeenten dachten dat ze veel vrijheid hadden, maar juridisch gezien was dat niet zo. Ze bedachten het nodige waarmee ze bezuinigingen konden inboeken, maar krijgen van de rechter te horen dat ze die vrijheid en bevoegdheden helemaal niet hebben', zegt hij in Trouw.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws