Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Marcel Brus: 'Het Global Compact voor Veilige, Geordende en Reguliere Migratie is geen verdrag, het is een samenwerkingsakkoord'

06 december 2018
Prof. dr. Marcel Brus

Begin december praat de Tweede Kamer verder over het VN-migratiepact, dat op het nippertje een spoor van politieke onrust trekt door het Westen. Maar wat is het eigenlijk voor akkoord?  En voor welk probleem is het een oplossing? De Volkskrant sprak met Marcel Brus, hoogleraar internationaal recht in Groningen.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws