Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Herman Bröring, kritiek op nieuwe Mijnbouwwet: 'Wie is straks aansprakelijk voor schade?'

12 april 2018
prof. mr. dr. Herman Broring
prof. mr. dr. Herman Broring

Meer dan veertig belanghebbenden hebben tot nu toe een reactie gegeven op de voorgestelde veranderingen in de Gaswet en de Mijnbouwwet. Veel van hen zetten vraagtekens bij de nieuwe wettekst. De reacties komen onder meer van de provincie, een aantal Groninger gemeenten, het Groninger Gasberaad en hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring van de RUG. Hij zegt op RTV Noord: 'Er mag op dit punt geen enkele onduidelijkheid bestaan over wie op welke grond aansprakelijk is.'


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:18 maart 2020 14:16

Meer nieuws