Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Gijsbert Vonk: 'Een sanctie en een boete is altijd conflict-opwekkend en het raakt mensen direct in hun portemonnee'

13 november 2018
Prof. Gijsbert Vonk

Veruit de meeste bezwaarschriften die binnen het sociaal domein bij gemeenten worden ingediend, gaan over de Participatiewet. Belangrijkste oorzaak: beslissingen raken de mensen direct in hun portemonnee. Dat blijkt uit onderzoek door Binnenlands Bestuur naar bezwaarschriften in (met name) het sociaal domein, waaraan 46 van de 65 benaderde gemeenten hebben meegedaan. ‘Ik zie een correlatie tussen de repressieve wetgeving en het aantal bezwaarschriften’, stelt Gijsbert Vonk, hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, op Binnenlands Bestuur.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws