Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Brouwer en Roorda: 'Recht op betogen van tijdelijke wet naar pijler van de rechtstaat'

23 november 2018

Het is niet de eerste proefballon van Klaas Dijkhoff die wordt doorgeprikt. Zijn voorstel om demonstraties bij sinterklaasintochten te verbieden kreeg bij andere politieke partijen bepaald geen warm onthaal. Racisme moet worden uitgebannen, maar het recht van demonstratie moet overeind blijven. Dat vindt ook hoogleraar algemene rechtswetenschap Jan Brouwer. 'Het is een simplificatie van de werkelijkheid', zo omschrijft hij Dijkhoffs voorstel. Het recht op betogen is pas in 1983 in artikel 9 vastgelegd in de Grondwet en vijf jaar later in werking getreden. Berend Roorda, als universitair docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, is er onder anderen bij Brouwer op gepromoveerd.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:10 oktober 2022 12:28

Meer nieuws