Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Arvin Kolder: 'Wie is aansprakelijk voor een op hol geslagen paard?'

30 november 2018
Mr. dr. Arvin Kolder

Degene die zeggenschap heeft over het risico zou ook aansprakelijk moeten zijn voor eventuele schade veroorzaakt door bijvoorbeeld gebrekkige opstallen of ontsnapte dieren. Deze nieuwe kijk van letselschadeadvocaat en onderzoeker Arvin Kolder moet duidelijkheid scheppen in veel aansprakelijkheidszaken. Er bestaat volgens de jurist vaak onduidelijkheid over de vraag of de eigenaar of een ander als ‘gebruiker’ aansprakelijk moet worden gesteld voor de schade. 'Slachtoffers weten hierdoor niet bij wie ze moeten zijn en eigenaren en vermeende bedrijfsmatige ‘gebruikers’ zijn in het ongewisse wie van de twee zich tegen deze aansprakelijkheidsrisico’s moet verzekeren', zo zegt hij op am:web.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws