Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Arvin Kolder: 'Wie draait op voor schade veroorzaakt door bijtende hond?'

29 mei 2018
Mr. Arvin Kolder

Arvin Kolder hoopt op 31 mei 2018 aan de Rijksuniversiteit Groningen te promoveren op zijn proefschrift over de aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker van gebrekkige roerende zaken en opstallen, gevaarlijke stoffen en dieren, zo meldt Stichting PIV. Het onderzoek ziet op een breed terrein van het kwalitatieve aansprakelijkheidsrecht, en beoogt meer duidelijkheid te bieden over in de praktijk veel voorkomende aspecten van aansprakelijkheid en verzekering. De verdediging is openbaar en vindt op 31 mei a.s. plaats vanaf 16.15 uur in de aula van het Academiegebouw van de RUG.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:15 februari 2022 14:04

Meer nieuws