Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Leon Verstappen over 21e-eeuws ouderschap

24 januari 2017
Leon Verstappen

Het personen- en familierecht werd afgelopen december verrijkt met het rapport van de Staatscommissie Herijking ouderschap, getiteld: ‘Kind en ouders in de 21e eeuw.’ De opdracht aan de Staatscommissie was de regering te adviseren over vraagstukken rond afstamming, het meerouderschap, meeroudergezag en het draagmoederschap. De multidisciplinair samengestelde commissie heeft maar liefst 68 aanbevelingen gedaan. En die zijn behoorlijk vooruitstrevend, zegt hoogleraar privaatrecht Leon Verstappen in Mr.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:09 juli 2020 10:45

Meer nieuws