Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Kai Lindenberg: 'Zedenwetten roepen nu te veel vragen op'

21 november 2017

Wanneer is seks ontucht? De grenzen zijn vaag, zei strafrechtadvocaat Gerard Spong 24 oktober in tv-programma Pauw. Maar als er sprake is van een machtsverhouding, zijn seksuele relaties verboden, zei hij. 'Een leerkracht met een leerling, dat mag sowieso niet.' Ook niet als de leerling meerderjarig is. Hij wees naar artikel 249 van het Wetboek van strafrecht. Spong ging vast uit van de nuancering ‘in beginsel’, zegt hoogleraar straf- en strafprocesrecht Kai Lindenberg in de NRC, en dan kun je de stelling als waar bestempelen.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws