Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Frans Nelissen: Eén vonkje en het was afgelopen

25 januari 2017
Frans Nelissen

Een partij vervuilde nafta ondergaat een levensgevaarlijke operatie voor de kust van Scheveningen. Tot verbijstering van deskundigen grijpen Nederlandse inspecteurs pas in als de tanker de haven van Rotterdam binnen vaart. Volgens Frans Nelissen, hoogleraar internationaal zeemilieurecht, kan het niet zo zijn dat geen enkele Nederlandse autoriteit handelend optreedt als een schip op een ankerplaats dit soort chemische processen uitvoert. Lees het artikel in De Groene Amsterdammer.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws