Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Douwe Jan Elzinga: 'Er voltrekt zich een stille bestuurlijke revolutie. Ik vind het een vrij ernstig probleem'

02 december 2017
Prof. Douwe Jan Elzinga
Prof. Douwe Jan Elzinga

Het kabinet Rutte III zet de polder in de hoogste versnelling. De komende jaren worden tientallen akkoorden, deals en convenanten gesloten over de meest uiteenlopende maatschappelijke thema’s. Is hier sprake van bestuurlijke innovatie of juist van politieke armoede, omdat ze er in Den Haag zelf niet uitkomen? Staatsrechtgeleerde Douwe Jan Elzinga in het Financieele Dagblad: 'Ik vind het een vrij ernstig probleem. Waar is de democratische controle?' (Registratie vereist)


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws