Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Heinrich Winter over de macht van de Groningse pandjesbazen

09 september 2016
Heinrich Winter

In Groningen hebben 13 eigenaren zeker 730 panden in bezit. Die situatie leidt al jaren tot veel problemen: intimidatie van studenten die het wagen hun huurgeschil voor te leggen aan de huurcommissie. En ergernis bij bewoners van andere huizen over pandjesbazen die tegen de vergunning in verbouwingen en nieuwbouw plegen. Argos onderzoekt de macht van de Groningse pandjesbazen. Met commentaar van hoogleraar bestuurskunde Heinrich Winter.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:08 april 2021 09:02

Meer nieuws