Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Jan Brouwer: ‘Gaswinning Groningen schendt drie mensenrechten’

02 juli 2015

Niets minder dan een ramp, noemt Jan Brouwer, hoogleraar algemene rechtswetenschap aan de RUG, de gevolgen van de aardgaswinning in Groningen. Hij doelt daarmee op de omvangrijke schade aan woningen, scholen en openbare monumenten, de gezondheidsklachten van bewoners, de waardedaling van hun huizen en de door het Rijk aangekondigde noodzakelijke versterking van ruim 150.000 bouwwerken – volgens Brouwer ‘een volstrekt onhaalbare operatie’. Ook in de stad Groningen is er een reële kans op terugkerende, zware bevingen zolang de gaswinning door de NAM niet drastisch wordt teruggeschroefd. Dodelijke slachtoffers lijken een kwestie van tijd, stelt de hoogleraar in alumnimagazine Broerstraat 5.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:10 oktober 2022 12:06

Meer nieuws