Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Irene Burgers: 'Belastingverdragen zijn meer dan cijfers en regels'

28 mei 2015

Nederland onderhandelt op dit moment over een herziening van de bilaterale belastingverdragen met 23 ontwikkelingslanden. Een nieuwe antimisbruikclausule is de inzet. Het doel is het tegengaan van belastingontwijking. Hoogleraar Internationaal en Europees Belastingrecht Irene Burgers waarschuwt in het vakblad over ontwikkelingssamenwerking Vice Versa dat we ons niet blind moeten staren op cijfers.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws