Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Gijs Vonk:´Export van uitkeringen aan banden leggen is ondoenlijk´

12 mei 2014

De kabinetten Balkenende-Bos en Rutte I hebben zich verkeken op Europese afspraken en verdragen met Marokko en Turkije. Eerder haalde de rechter een streep door de korting op de nabestaandenuitkeringen die naar Turkije wordt overgemaakt. Minister Asscher van Sociale Zaken krijgt nu de rekening. Hoogleraar sociaal recht Gijs Vonk spreekt in de Volkskrant van 'een soort loopgravenoorlog tussen wetgever en rechter'.

Laatst gewijzigd:22 oktober 2019 14:47

Meer nieuws