Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society News archive news in 2006

Jan Siebelink

Openbaar college: Knielen op een bed violen. Religiositeit en literatuur
Jan Siebelink signeert

Op woensdagmiddag 1 maart 2006 organiseerde de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap in samenwerking met haar alumnivereniging Panthegron en haar  Faculteitsvereniging Gerardus van de Leeuw, een openbaar college met Jan Siebelink over zijn met de AKO-literatuurprijs bekroonde roman Knielen op een bed violen.
Jan Siebelink lichtte  in de vorm van een interview en het voorlezen van een  fragment uit zijn boek de roman nader toe. Zijn optreden werd omlijst met een drietal columns, die achtereenvolgens  antropologisch, literatuurwetenschappelijk en theologisch licht werpen op het boek.  

De columns van de sprekers zijn gebundeld en uitgegeven onder de titel Religiositeit en Literatuur.

Zolang nog voorradig is deze publicatie te bestellen bij Athena's boekhandel, 050- 3125593

Sprekers:

Naast hoofdgast Jan Siebelink traden als sprekers op:

dr. Erica van Boven, universitair hoofddocent moderne Nederlandse Letterkunde;

dr.Yme Kuiper, universitair hoofddocent culturele antropologie;

prof. dr. G.H. van Kooten, hoogleraar nieuwe testament.

Als interviewster trad op  prof. dr. Hetty Zock, hoogleraar godsdienstpsychologie en coördinator geestelijk verzorging, terwijl dr. Mirjam de Baar, universitair docent voor de reformatie en nieuwe geschiedenis en de vrouwenstudies, optrad als dagvoorzitter.

Website Jan Siebelink

Artikel Eric Nederkoorn, Dagblad van het Noorden,2 maart 2006

Artikel Jeroen Siebelink, HET JAAR VAN MIJN VADER, Intermediair, 16 maart 2006

  • Lees het artikel (5 pdf bestanden samengevoegd tot een zip bestand)
Laatst gewijzigd:27 juni 2023 12:30