Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Hoe stoppen we het verlies van essentiële voorzieningen in elke regio en op het platteland?

Een pleidooi voor een Nederlandse visie op de toekomst van het platteland
20 juni 2024
Rapport: Behoud van basisvoorzieningen in het landelijk gebied
Rapport: Behoud van basisvoorzieningen in het landelijk gebied

Wat kan Nederland leren van de manieren waarop andere landen in Europa basisvoorzieningen in het landelijk gebied weten te behouden? Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben Bettina Bock, Tialda Haartsen en Kirsten Valkenier een vergelijking gemaakt van internationaal beleid voor het behoud van basisvoorzieningen in landelijk gebied. De onderzochte (constituerende) landen zijn Duitsland, IJsland, Schotland, Wales, Finland, Frankrijk en Denemarken. Het rapport is vanaf heden beschikbaar en de bevindingen worden op 27 juni gepresenteerd.

De verschraling van voorzieningen op het Nederlandse platteland zet door en er is meer aandacht voor ruimtelijke rechtvaardigheid – elke regio telt immers mee. Daarnaast zijn er veel discussies over het behoud van basisvoorzieningen en hun bijdrage aan de leefbaarheid en toekomstkracht van het platteland. Dit speelt niet alleen in Nederland. Uit het rapport blijkt dat de meeste onderzochte landen recentelijk toekomstvisies en beleid voor hun plattelandsgebieden en perifere regio’s hebben ontwikkeld. Deze ‘rural visons’ en beleidsprogramma’s onderkennen dat het in stand houden van voorzieningen belangrijk is voor de toekomst van deze gebieden en dat dit ander beleid vergt dan voor de stad. Ze pleiten daarom voor maatwerk in regelgeving en financiering, afgestemd op de realiteit van regio en platteland. Aandacht gaat vooral uit naar onderwijs, zorg en vervoer, naast cultuur en recreatie, huisvesting en veiligheid. Het onderzoeksrapport bespreekt verschillende voorbeelden van de ontwikkelde aanpak. Een andere bevinding is dat de meeste landen een instituut of ‘rural observatory’ aanwijzen om de regering te ondersteunen met onderzoek, advies en monitoring van de beleidsmaatregelen.

Presentatie onderzoek tijdens kenniscafé KKNN

Bettina Bock en Tialda Haartsen presenteren de bevindingen van hun internationale vergelijking van beleid voor het behoud van basisvoorzieningen op het platteland tijdens het kenniscafé van het Kennisnetwerk Krachtig Noord-Nederland (KKNN) op 27 juni in Gasselternijveenschemond. Tijdens dit kenniscafé wordt ook aandacht besteed aan het belang van het behoud van supermarkten in kleine kernen. De Deense supermarktketen Dagrofa presenteert hun borgerbutikker beleid: Dagrofa ontwikkelt samen met inwoners dorpswinkels in kleine dorpen, vanuit de visie dat ook kleine dorpen een winkel verdienen. Henk Hoeve geeft uitleg over het (Noord)Nederlandse dagwinkel-concept.

Laatst gewijzigd:21 juni 2024 10:26

Meer nieuws