Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Mathieu Paapst ontvangt financiële steun van I-Partnerschap voor Leergemeenschap Digitale vertalingen

21 december 2022
Mathieu Paapst
Mathieu Paapst

Hogescholen, universiteiten en de Rijksoverheid hebben in mei 2020 afgesproken om nu en in de toekomst samen te werken in onderzoek en onderwijs op IT-gebied in het I-Partnerschap Rijksoverheid-Hoger Onderwijs. Daarmee beloven ze in verschillende samenwerkingsvormen - van praktijkopdrachten tot gezamenlijke onderzoekslabs – innovatieve oplossingen te bedenken voor actuele maatschappelijke digitaliseringsvragen uit de praktijk van het Rijk. Mathieu Paapst heeft vanuit dat programma financiele ondersteuning gekregen om het komende jaar samen met de HvA, UvA en de Hanzehogeschool Groningen een Leergemeenschap Digitale vertalingen te starten.

Leergemeenschap Digitale vertalingen

De leergemeenschap streeft naar een duurzame samenwerking en uitwisseling tussen onderwijs, onderzoek en overheid op het gebied van de vertaling van rechtsregels naar digitale systemen. De overheidspraktijk heeft behoefte aan juridische professionals die de meerwaarde van zorgvuldige en goed gedocumenteerde digitale vertalingen begrijpen en de methoden en technieken beheersen die hieraan kunnen bijdragen.

Voor de studenten zal het gaan om een doorlopende reeks van samenhangende onderwijsprojecten, stages en studentopdrachten. Uit het oogpunt van onderzoek zal vooral worden gekeken naar de werkbaarheid van de verschillende methodieken, en de mogelijkheden tot stndaardisatie.

In het najaar van 2023 wordt een conferentie georganiseerd waarin de samenwerking zal worden gepresenteerd. Het project heeft een looptijd van minimaal drie collegejaren.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:21 december 2022 12:49

Meer nieuws